İmar - Ruhsat İşlemleri | Doğrugöz Belediye Başkanlığı
(Duyuru:) Belediyemize Günü Geçmiş Su, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Kira Geliri, Diğer Çeşitli Borçların; 6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa İstinaden 2014 yılı Mart ayı itibari ile Belediyemizin Tüzel Kişiliği sona ereceğinden, aynı zamanda borç ve alacaklarının Konya Büyükşehir Belediyesi ile Akşehir Belediyesine devri yapılacağından, Mükellef olan vatandaşlarımızın yasal işleme gerek kalmadan ve ileride mağdur olmamaları için DOĞRUGÖZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA olan borçlarını en kısa zamanda ödemeleri rica olunur.İrtibat Telefon 0 332 816 1007 Hüdaverdi AKYEL - Mehmet GÖKBOĞA

İmar – Ruhsat İşlemleri

TEVHİD VE İFRAZ DOSYASI
Serbest çalışan harita mühendisinden, parselin birleştirilmesi ya da bölünmesine dair beyanname dosyası (tescil beyannamesi) hazırlanarak Belediye İmar Müdürlüğüne müracaat edilecek.

İMAR ÇAPI
Dilekçe,1/1000 ölçekli aplikasyon krokisi (kadastro müdürlüğünden), Tapunun aslı, Ön jeolojik etüt raporu (jeoloji mühendisinden)

PROJE TASTİĞİ
a) Mimari,Dilekçe,İmar çapı,Mimari proje,Sicil Durum Belgesi (mimarlar odasından),Proje müellifi (kendisi)
b) Betonarme
Sicil Durum Belgesi (mühendisler odasından),Betonarme proje ve hesaplar,Tasdikli mimari proje,Jeolojik etüt raporu

YAPI RUHSATI
Dilekçe,Tapu senedi,İmar çapı ve kroki,Jeolojik ve ön jeolojik rapor,Statik hesapları, Sicil Durum Belgeleri ( odalardan),Projeler(Statik+Statik TUS, Elektrik+Elektrik TUS, Mimari, Mekanik Tesisat+TUS, Asansör) (4’erAdet),Sigorta Yazısı.

TEMEL KAZIĞI
Dilekçe,İmar çapı,Kadastro krokisi,Yapı Ruhsatı,Mimari proje(Tasdikli),İnşaat Defteri

TEMEL VİZESİ
Yapı Ruhsatı (Aslı),Mimari ve statik proje (Tasdikli),İnşaat Defteri

SU BASMAN VİZESİ
Serbest çalışan harita mühendisinden parselin tespitine dair su basman krokisi getirilecek.

KAT VİZESİ
Mimari proje (Tasdikli),Statik proje (Tasdikli),İnşaat Defteri

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İskan Raporu)
Dilekçe,Yapı Ruhsatı,Mimari proje (Tasdikli),İmar çapı,Tapu,Kroki (1/1000 ölçekli),İnşaat defteri (Tüm vizeleri yapılmış olarak ve fenni mesullerden imzalı),Fenni mesullerden iş bitirme belgeleri

KAT İTTİFAKI VE KAT MÜLKİYETİ
Dilekçe,Proje (mimari),varsa tadilat mimari projesi,Yapı Ruhsatı (varsa tadilat ruhsatı)Tapu

İŞ BİTİRME
Dilekçe,Yapı ruhsatı,Yapı kullanma izin belgesi (iskan raporu)

İMAR TADİLATI
Dilekçe,Tapu,Kroki (Aslı),Serbest çalışan şehir plancısı tarafından hazırlanan dosya (mevcut imar durumu eklenecek),Sicil Durum Belgesi (odadan)